1. Svařování pod ochranou atmosférou CO2
2. Svařování oblouková: Obloukové svařování obalenou elektrodou Z – E1   ZK 111 W01 
3. Svařování  TIG – obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu argonu
4. Svařování plamenem a řezání kyslikem Z-G1  ZK 311 1.1